Obchod Školeni Projekty průmyslové automatizace Servisní služby zákazníkům Aktuality, mimopracovní aktivity.... Aktuality, mimopracovní aktivity....
Simex Control, s.r.o.
 

Společnost Simex Control, s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001

Certifikát autorizovaného prodejce produktů společnosti Siemens, s.r.o.

Certifikát autorizovaného prodejce produktů společnosti Siemens, s.r.o.

Certifikát autorizovaného prodejce produktů společnosti Siemens, s.r.o.

Školiace stredisko

Simex Control SK, s.r.o. Vrútky je partnerom firmy SIEMENS, s.r.o. Jej činnosť je zameraná na programovateľné riadiace systémy
SIMATIC S5 a SIMATIC S7.
Súčásťou spoločnosti je aj "Autorizované školiace stredisko SIEMENS, s.r.o.", ktoré organizuje odborné kurzy zamerané k získaniu základných znalostí hardware, software a programovania týchto riadiacich systémov. Ďalej ponúkame nadstavbové servisné
a programovacie kurzy určené pre pracovníkov elektroúdržby, projektantov a programátorov. Od roku 2002 sme rozšírili našu ponuku
o oblasť vizualizácie a komunikácie riadiacich systémov SIMATIC.

Uvedené ceny kurzov nezahŕňajú aktuálnu základnú sadzbu DPH.

Kvalita výuky je garantovaná autorizačnou zmluvou s firmou SIEMENS, s.r.o. a účastníkom kurzu poskytujeme:

Učebňu vybavenú pre väčšiu názornosť výuky dátovým projektorom.
Obmedzujeme počet účastníkov kurzu. U jedného výukového stanoviska pracujú maximálne 2 poslucháči.
Stanovisko vybavené riadiacim systémom SIMATIC, programovacím zariadením a modelmi, na ktorých sú precvičované praktické príklady.
Najnovšie verzie software STEP5 a STEP7; posledné verzie odborných skrípt SIEMENS preložené do českého jazyka.
Odborné skriptá Vám zostanú aj po skončení kurzu a umožnia tak aj v budúcnosti obnovu a prehĺbenie Vašich znalostí.

Ďalej ponúkame kurz základov práce s PC a komunikačnou technikou, kurz obsluhy najjednoduchšieho programovateľného automatu
firmy Siemens - LOGO! a odborné kurzy zamerané na problematiku SINUMERIK 840D a SIMODRIVE 611. Tieto kurzy sú produktom
spoločnosti Simex Control, s. r. o. a nevzťahuje sa na ne autorizácia firmy SIEMENS.

Lektormi kurzov sú technici Simex Control SK, s.r.o., ktorý projektujú a realizujú zákazky vo všetkých priemyslových odvetviach.
Získate tak nielen teoretické, ale aj praktické znalosti a poznatky k danej problematike. Veríme, že nájdete v našej ponuke dostatok
podnetov k naplneniu Vašich potrieb a prianí, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. S dôverou sa obráťte na uvedené kontakty našej spoločnosti.

 
UL. SV. CYRILA A METODA 15 038 61 VRÚTKY TEL.: 43 4212 711 FAX: 43 4282 978 E-MAIL: SIMEXCONTROL@SIMEXCONTROL.SK