Obchod Školeni Projekty průmyslové automatizace Servisní služby zákazníkům Aktuality, mimopracovní aktivity.... Aktuality, mimopracovní aktivity....
Simex Control, s.r.o.
 

Společnost Simex Control, s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001

Certifikát autorizovaného prodejce produktů společnosti Siemens, s.r.o.

Certifikát autorizovaného prodejce produktů společnosti Siemens, s.r.o.

Certifikát autorizovaného prodejce produktů společnosti Siemens, s.r.o.

Projekty priemyselnej automatizácie

Pri realizácii viacerých projektov získali naši technici poznatky a skúsenosti, na základe ktorých sme schopní koncipovať, realizovať a uviesť do prevádzky automatizované celky prakticky vo všetkých výrobných odvetviach.

Vykonávame zákazníkom rekonštrukcie pracovných strojov a technologických liniek zahrňujúcich generálnu opravu mechaniky stroja a výmenu elektrických častí zariadení vrátanie dodávky riadiacich systémov podľa projektu našej firmy, alebo podľa projektu zákazníka.

Pre riešenie automatizačných úloh používame prednostne programovateľné automaty SIEMENS rady S5 a S7, regulované pohony MASTRDRIVE, MICROMASTER, SIMOREG, a SIMODRIVE a NC system SINUMERIK. Poruchové a prevádzkové hlásenia sú priamo pri stroji zobrazované osvedčenou radou textových a grafických panelov. Pre vizualizáciu technologických procesov na úrovni dispečerského systému úspešne realizujeme produkt fy. SIEMENS WinCC.

Všetky naše činnosti sú vzájomne koordinované s dôsledným dodržiavaním systému riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001:2000.

 
UL. SV. CYRILA A METODA 15 038 61 VRÚTKY TEL.: 43 4212 711 FAX: 43 4282 978 E-MAIL: SIMEXCONTROL@SIMEXCONTROL.SK