Logo Simex Control Ltd.
Sprache Tschechische Slowakische Englische Deutsche
 
 

TSCHECHISCHE REPUBLIK

Simex Control, s.r.o.
ul. 4.kvýtna
755 01 VsetÝn

Tel.: +420 571 498 711
Fax: +420 571 498 753
E-mail:
czech@simexcontrol.com

Map of Czech republic
 


SLOWAKEI

Simex Control SK, s.r.o.
ul. Sv. Cyrila a Metoda 15
038 61 Vr˙tky

Tel.: +421 (1)43 421 27 11
Fax: +421 (1)43 421 27 16
E-mail:
slovakia@simexcontrol.com

Map of Slovakia
Handelsvertretungen
ObchodnÝ zastoupenÝ v ╚eskÚ republice ObchodnÝ zastoupenÝ na Slovensku